facebook instagram youtube

Zgłoś kandydata do Nagrody Literackiej Zakopanego 2018

Zapraszamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Literacką Zakopanego 2018. Jej laureata poznamy podczas tegorocznego, sierpniowego Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego. 

Nagroda Literacka Zakopanego przyznawana jest corocznie żyjącym autorom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry, wydanych w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

Zgłoszenia książek na dany rok powinny być złożone Kapitule Nagrody za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane do

28 lutego 2018 roku.

Regulamin

Zmiany w Regulaminie

NAGRODY
REKLAMA