facebook instagram youtube

Zakopane z nową Strategią

28 listopada Rada Miasta Zakopane przyjęła „Strategię Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026”. Zamknięcie prac nad strategią to ogromny sukces władz miasta, gdyż od 2013 roku brakowało dokumentu tak istotnego dla określenia kierunków najważniejszych działań w mieście. Przede wszystkim jednak uaktualnienie procesów strategicznych miasta i określenie nowych kierunków rozwoju to wielka szansa dla Zakopanego, zwłaszcza że ich realizację w dużej mierze już wkrótce umożliwią pozyskane środki zewnętrzne w wysokości 60 mln zł i kolejne, o które zamierzamy aplikować.

Podjęcie uchwały poprzedziła burzliwa dyskusja, która jednak szczęśliwie nie zaprzepaściła wielomiesięcznych prac i spotkań, w których brali udział nie tylko Urzędnicy, ale przede wszystkim Mieszkańcy, przedstawiciele wielu zakopiańskich środowisk, stowarzyszeń i instytucji. Przeciwko podjęciu uchwały głosowało ostatecznie jedynie dwóch radnych: Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz i Zbigniew Szczerba.

Podkreślić trzeba, że ostateczny kształt tego ważnego dokumentu został wypracowany dzięki zaangażowaniu licznych przedstawicieli Urzędu Miasta Zakopane: Burmistrza i jego Zastępców, Radnych, Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, a także wielu aktywnych Mieszkańców miasta uczestniczących, na różnych etapach, w pracach nad dokumentem.

Strategia Rozwoju Miasta jest podstawowym dokumentem strategicznym obejmującym katalog priorytetów rozwojowych oraz sposobów ich realizacji z różnych dziedziny. Okres obowiązywania niniejszej strategii to 10 lat od momentu uchwalenia – od 2017 do 2026 roku. Po upływie tego okresu konieczne będzie jej zaktualizowanie bądź, w przypadku radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych – opracowanie od nowa.

Rdzeń nowej strategii stanowi koncepcja Smart City, która obejmuje takie aspekty jak:

- Obywatelskie Zakopane (Smart People) – zagadnienia społeczne,

- Przyjazne Zakopane (Smart Living) – zagadnienia związane z jakością życia,

- Ekologiczne Zakopane (Smart Environment) – zagadnienia środowiskowe,

- Przedsiębiorcze Zakopane (Smart Economy) – zagadnienia gospodarcze,

- Skomunikowane Zakopane (Smart Mobility) – zagadnienia transportowe,

- Współzarządzane Zakopane (Smart Governance) – zagadnienia zarządcze.

Wizja zapisana w Strategii to: Zakopane jako miasto, w którym chce się żyć i do niego przyjeżdżać, miasto, którego świadomi obywatele uczestniczą w życiu publicznym korzystając z jego bogatej oferty, jednocześnie aktywnie przyczyniając się do jej ubogacenia, to miasto żyjące w symbiozie z otaczającą je przyrodą, miasto dobrze skomunikowane, miasto dynamicznie rozwijające się dzięki przedsiębiorczości jego obywateli, miasto adaptujące się do ewoluujących oczekiwań turystów.

Wyżej zaprezentowana wizja rozwojowa miasta obejmuje zatem wszystkie aspekty smart city: obywatelską aktywność, wielowymiarowo definiowaną i wysoką jakość życia, ekologiczny aspekt życia miejskiego, rozwiązania transportowe, rozwój lokalnej gospodarki oraz współzarządzanie, czyli udział obywateli w decyzjach dotyczących spraw publicznych.

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w prace nad nową Strategią i zaprasza do zapoznania się z dokumentem.

NAGRODY
REKLAMA